Zrcadlo duše | poznej svůj vnitřní svět s kreativním procesem SoulCollage®
poznej svůj vnitřní svět s kreativním procesem SoulCollage®

carl-gustav-jung1„Potkáváme sami sebe zas a znova

v tisícero přestrojeních

na cestě života.“

C.G.Jung

„Kdo hledí ven, sní;

Kdo hledí do nitra, probouzí se.“

C.G.Jung

„Výsadou života je stát se tím, kým skutečně jste.“

C.G.Jung

obrazy-duse-1

Stanislav Grof, M.D., Ph.D. o procesu SoulCollage® :StanGrof_large

„Nejoriginálnější příspěvek

do sady nástrojů

pro hluboké poznávání sebe sama

a pro psychoterapii

za mnoho posledních let.“

 

Co je to SoulCollage® ?

SoulCollage® je intuitivní, kreativní proces, který nám umožňuje spojit se s naší vlastní moudrostí za pomoci silně rezonujících obrázků (takových, které pro nás mají opravdu silný náboj a volají ‚vyber si mě, mě‘), z nichž tvoříme kolážované karty. Postupem času nám vzniká jedinečná sada karet, která nám může pomoci s našimi životními otázkami, podpořit nás během období změn či náročného přerodu nebo se stát naším každodenním okamžikem sebereflexe a prohlubování sebepoznání.

Všechny odpovědi máte v sobě, čekají na vás v hlubinách vašeho nitra.

Každá karta vždy představuje jeden aspekt nás samých a jedna karta by vždy měla nést pouze jeden druh energie. Prakticky to často znamená, že karta obsahuje jeden hlavní obraz s několika podpůrnými symboly.

Jak se naše sada karet rozrůstá, máme šanci spatřit pestrobarevnost, různorodost a bohatost naší osobnosti i duše, přijmout a uvést do harmonie naše odlišné, možná i protichůdné části, vidět naše stránky světlé i ty temnější, pochopit naše vzorce chování, vidět jejich historii vzniku a integrovat je.

Žádná karta vlastně není nikdy dokončena, vyvíjí se spolu s námi, kdykoli můžeme přidat další obrázky, pokud to tak cítíme. Zrovna tak není určen žádný minimální ani maximální počet karet v naší sadě, vše se odvíjí od naší potřeby. Každá sada, ať už obsahuje karet 6 nebo 150, je stejně cenná.

Většina karet, které vyrobíme bude spadat do jedné ze 4 kategorií: 1) všechny části naší osobnosti (vnitřní hlasy), které jsou nám známé a ještě pár navrch, 2) karty pro lidi (žijící či nikoliv), kteří tvoří naši komunitu – předci, rodinní příslušníci, přátelé, mentoři a další lidé, kteří nás vedou, podporují, inspirují či jsou pro nás výzvou, 3) karty vyobrazující fyzické energie v našem těle, resp. v našich čakrách – totemová zvířata, která v těchto energetických centrech přebývají, 4) karty představující archetypy, které jsou aktivní v našem životě.

SoulCollage® nás procesem transformace provádí jemně, aniž bychom se cítili ohroženi.

SoulCollage® je nádherným a velice jednoduchým nástrojem, který nás může podporovat na naší, obyčejně velmi spletité, cestě k celistvosti tak často, jak si přejeme – klidně na denní bázi, kdy si vytvoříme časově nenáročný rituál pro vytažení několika karet pro daný den, nebo jej využijeme v obtížných chvílích našeho života, kdy se zdáme být zaseknuti v nějaké emoci či opakujícím se vzorci, s nímž si nevíme rady.

Péče o duši je posvátnou prací.

V SoulCollage® procesu zakoušíme princip synchronicity již při vybírání obrázků pro kartu. Obrázky vybíráme intuitivně, pokud možno bez zásahu naší neustále hodnotící mysli, jejíž nekonečný monolog mají schopnost přemostit právě obrazy, které nás propojují přímo s naším podvědomím, tajemným ‚prostorem‘, v němž se skrývá mnoho odpovědí na naše otázky.

Můžeme jít tak hodně nebo tak málo do hloubky, jak jsme právě připraveni. Nejsme nikam tlačeni.

Někdy se může stát, že obrázek spatříme a okamžitě víme, s čím v našem nitru rezonuje. Jindy jen cítíme, že nějaký obrázek má pro nás silnou energii a přitažlivost, ale vůbec netušíme proč, ani čeho se týká, což je naprosto v pořádku. Dovolme si tento prostor (dočasného) nevědění. Pokud dáme prostor naší intuici, všimneme si, že obrázky si vybírají nás, nikoli my je. To si snadno ověříme, když si nás přitáhne obrázek, který je velice silný, ale nelíbí se nám a tak se rozhodneme, že si ho nezvolíme. A co se nestane! Můžete se vsadit, že daný obrázek si k vám cestu stejně později najde..

Při tvoření SoulCollage® karet je každý umělcem.

SoulCollage® není o vyhledávání a vytváření krásných obrazů, i když je to často vedlejším produktem procesu; není to však naším primárním záměrem. To, na čem nám záleží je SMYSL. Význam, který pro nás obrazy mají. K němu dojdeme, pokud nebudeme stát naší intuici v cestě.

Každá naše část má svou hodnotu a nese v sobě důležité poselství pro náš život.

SoulCollage® není terapií, přesto, nebo možná právě proto, má hluboký léčivý účinek. Její výhodou je, že v nás nepodporuje vzorec bezmocné oběti, která potřebuje pomoc od někoho jiného, od nějakého guru, na něhož přeneseme zodpovědnost za náš život a za rozhodnutí, která máme učinit sami. SoulCollage® nám dává zakusit naši vlastní moudrost a sílu i prožitek toho, že veškeré odpovědi si neseme v sobě. A mnohem víc…

Většina lidí je ohromena, jak jim může tak jednoduchá metoda přinést tak hluboké vhledy a posuny v životě…

Vaše jedinečná sada SoulCollage® karet zrcadlí váš život

– je zrcadlem vaší duše,

oslavou vašeho života,

vypráví váš osobní příběh.

Žádné dvě sady karet nejsou stejné.

 • Teoretický základ pro SoulCollage® tvoří zejména práce C.G.Junga, Jamese Hillmana, Roberta Assagioli, Fritze Perlse, Virginie Satirové; čerpá z mytologie a dalších.

sc-scarabeus

Proč právě obrázky? (Kromě toho, že je máme rádi. :-))

Věděli jste, že obrázky dokáží obejít naši neustále-vše-komentující mysl a spojit nás přímo s naším nevědomím? Až 95% našich každodenních činností vychází právě z nevědomí. Jsou tam ukryty nevědomé vzorce chování, přesvědčení a stereotypy, podle kterých jednáme, aniž bychom je kdy zpochybňovali nebo si je vůbec uvědomovali. Pokud nám jsou neznámé, zůstáváme často zachyceni ve vyjetých kolejích, ve stále se dokola opakujících scénářích, které už nám dávno nevyhovují a neslouží.

V čem se SoulCollage® liší od tarotu?

V SoulCollage® procesu vám vzniká sada karet, s níž můžete konzultovat své životní otázky. Narozdíl od tarotu, v těchto kartách čtete vždy pouze sami pro sebe. Sada je vaším osobním zrcadlem, zrcadlem vaší duše objímajícím všechny vaše části. Nikdy nejsou dvě sady stejné, každá je jedinečná a neopakující se, STEJNĚ JAKO VY. Čtení ze SC karet je specifické, vychází z gestalt terapie, z práce Fritze Perlse a Virginie Satirové a spočívá v tom, že “vstoupíme do obrázku/karty/energie karty” a z ní promlouváme.

Co nám tedy práce se SoulCollage® kartami může přinést?

 • Přijetí. Přijetí všech našich částí. Těch, které máme rádi a považujeme je za “pozitivní” a prospěšné, i těch méně “světlých”, které bychom nejraději neviděli a schovali je někam hodně hluboko; před světem, a hlavně sami před sebou. Zjistíme, že všechny naše části mají stejnou hodnotu a že nám každá z nich přináší cenné poselství, díky němuž můžeme lépe pochopit, a uchopit, svůj život a nalézt odpovědi na své otázky.
 • Radost a uspokojení z tvoření. Všichni na svět přicházíme s obrovským kreativním potenciálem a mnoho z nás touží vyjádřit se prostřednictvím vizuálního umění, avšak máme pocit, že neumíme, nemůžeme, nedokážeme, nebo dokonce nemáme právo, malovat nebo kreslit. Při tvoření karet najednou zjistíme, že každý může být umělcem! Vaše kolážované karty jsou uměním vaší duše!
 • Poznání vlastní jedinečnosti. Spatříme pestrobarevnost a jedinečnost naší duše a našeho života; jeho poslání. Spatříme unikátně vzorovanou tkaninu esence naší duše a máme šanci rozpoznat její specifické kódování. Nepřišli jsme sem náhodou. Každý z nás má své vlastní a jedinečné poslání tady na Zemi.
 • Dotkneme se esence našeho lidství a spatříme paradox lidského života. Každý jsme jiný ve své jedinečnosti a zároveň jsme všichni stejnými lidskými bytostmi i Jednotou, která je do nás vetknána a skrývá se za hranicemi světa forem. Všichni jsme energeticky propojeni – vesmír funguje na principu hologramu a proto má každá, i ta nejmenší, částečka schopnost ovlivnit celek. Vše, co děláme pro sebe, tedy děláme i pro celek. Z práce, kterou odvedeme na sobě mají vždy prospěch i ostatní lidé. Nemusíme se tedy snažit spasit svět, stačí když pomůžeme sami sobě.
 • Napojení se na tok naší inspirace, imaginace a intuice. Albert Einstein prohlásil, že žádný z jeho nápadů k němu nepřišel prostřednictvím běžného uvažování, tedy snahou vymyslet to. Bez intuice a představivosti se ochuzujeme a prožíváme náš život jenom z půlky. Vyvážené fungování pravé a levé mozkové hemisféry – naší ženské a mužské části, jinu a jangu, spočinutí a aktivity, přijímání a dávání, přináší harmonii do našeho života. Lidstvo bylo po dlouhou dobu odtrženo od svého božského ženství, a s ním také od magické stránky života, mystické dimenze lidství. V dnešní době jsme naštěstí svědky jeho návratu a máme šanci uvést náš život na planetě do rovnováhy.

P1110980

V čem se SoulCollage® liší od běžné koláže?

 • Proces tvorby karet je navržen tak, aby nám pomohl získat přístup k našemu podvědomí, umožňuje vzpomínkám, emocím či vhledům, aby vystoupily na povrch.
 • Důraz je kladen na sebe-objevování a sebe-poznání, spíše než na tvorbu umění.
 • Karty podporují osobní transformaci a integraci mnoha aspektů našeho já.
 • Karty se svými obrazy tvoří pokračující vyprávění či příběh našeho života, propojují osobní a univerzální.
 • Koláže neobsahují žádná slova.
 • Karty se nekopírují, nevyměňují ani neprodávají; každá karta je ctěna jako jedinečné zobrazení něčího já, jak vnitřního tak vnějšího.
 • Čtyři barvy či skupiny SoulCollage® karet ctí koncept „Jeden a Mnohý“ a vztahují se k jungiánské psychologii a síle archetypů.
 • Záměrem je, aby byla karta po vytvoření konzultována za pomoci cvičení, které vychází z gestalt terapie.
 • Karty nás vyzývají k interakci skrze pokračující vztah, namísto toho, aby byly pouze zavěšeny na zeď a obdivovány.

sc-collagetpu700

 

Seena B. Frost,  M. Div., M.A, 15.2. 1932 – 13.1. 2016, zakladatelka SoulCollage®, autorka knihy „SoulCollage® Evolving“:

Seena„Docházíme k poznání, že pokud má lidský život VZKVÉTAT,

je nejlépe žít ho v komunitě, která je podporující a soucitná;

v komunitě, která je schopna naslouchat mnoha různým hlediskům,

chápat je a tolerovat;

v komunitě, která je kreativní a využívá představivost stejně jako rozum;

v komunitě, v níž jsou mužské i ženské energie rovnocenně uznávány,

přestože nabízejí odlišné dary;

a konečně v komunitě, jejímž základem je spiritualita uvědomující si tvořivý proud ducha ve veškerém stvoření.

Tyto body považuji za stěžejní pro SoulCollage® a domnívám se, že jsou klíčové

v naší době nadcházející změny paradigmatu.“

P1120319 

„Dokud se nenaučíme čelit svému vlastnímu stínu,

budeme ho nadále spatřovat v ostatních,

neboť vnější svět

je pouhým odrazem

světa v našem nitru.“

C.G.Jung

sc-facilitator-slogan-seal