Čtení z karet | Zrcadlo duše
poznej svůj vnitřní svět s kreativním procesem SoulCollage®

Clarissa Pinkola Estés: Když zapojíme intuici,

jsme pak jako hvězdnatá noc:

díváme se na svět tisícero očima.

 

Tvoření karet je samozřejmě úžasně kreativní činností a náramnou zábavou, která nám už sama o sobě přináší radost a pocit naplnění, nicméně skutečným srdcem SoulCollage® procesu je čtení z karet. Až při čtení se s kartou blíže seznamujeme a jejím prostřednictvím se učíme naslouchat své vlastní moudrosti. Karty čteme vždy pouze pro sebe, nikdy pro nikoho jiného. Než si vytvoříte vlastní karty, můžete si vyzkoušet číst z karet někoho jiného, nicméně i tak čtete sami pro sebe, nikoli tvůrce karet pro vás!

Při čtení karty se na chvíli sami staneme kartou – spojíme se s její energií, a z té pak promlouváme. Necháme se kartou vést, důvěřujeme procesu.

 

Co říká Seena Frost o používání fráze (inspirované Gestalt terapií) “Já jsem ten, který . .” při čtení či výkladu SoulCollage® karet:
Používání věty “Já jsem ten, který…” je mocným nástrojem k navázání vzájemné komunikace se SoulCollage® kartou. Tvůrce karty používá tuto větu buď ústně nebo písemně a představuje si, že vstupuje do obrázku/ů na kartě a dívá se na svět z perspektivy daného člověka, zvířete či předmětu. Tvůrce karty dovoluje slovům spontánně plynout a opakuje větu „Já jsem ten, který…“, aby popsal vjemy, myšlenky nebo pocity související s obrazy na kartě. Tento postup nám může z počátku připadat děsivý či nepřirozený, avšak umožňuje nám navázat kontakt s hlubšími vrstvami sebe sama a poskytuje nám vhledy ohledně našeho vnitřního bytí, ke kterým bychom jinak neměli přístup, protože by tyto naše vnitřní části nadále zůstaly  nepovšimnuty a spící. […] Takováto cvičení nám dávají možnost obejít naši kontrolující mysl a dovolit našim hlubším a zranitelnějším částem vyjádřit se a dosáhnout uznání.“

Krátká, ale výmluvná, ukázka toho, jak může vypadat čtení z karty

rozthni-kdla-after-scorpio-245

 

Jsem křehký. Mám barevný křídla, který nikdo nevidí.

Koukám se do dálky, hodně daleko,

tak daleko, že tam vidím jen já sám.

Je tam klid, ticho, krása, smutek. Ale jsem tu šťastný.

Žiju v mezičase, mezi dnem a nocí. Moje barva je modrá a jsem sám.

Lítám jenom v noci, když je obloha úplně černá,

kdy mi vlajou vlasy, a jsem svobodný.

Krásnej, ale osamělej svět.  

 

Vytažení a čtení 4 karet na otázku:

Co mě má naučit a kam mě má dovést bolest v zádech?

1.KARTA:

locika250

Jsem ten, který opatrně našlapuje na hraně mezi dvěma prostory. Vnímá každý krok a pokud šlápne špatně, spadne do propasti. Jsem ten, kdo posílá světlo k nebi, do tmy, mezi hvězdy. Svojí cestou musím jít sám, ale vím, že posílání světla je společná práce, na kterou nejsem sám. Jsem součástí skupiny lidí, kteří mají stejný záměr a navzájem se podporují. Často koukám na nebe a toužím se vrátit tam, kam patřím. Nikdo neví, kde to je a nikdo mi s tím nemůže pomoct. Koukám na hvězdy a cítím hlubokou samotu, protože jsem z jinýho světa. V tomhle světě se spojujeme přes oranžovou, teplý oheň s lidma, který usilujou najít sami sebe a můžou tě podpořit, i když vůbec nevědí, kam jdeš, ani jak se tam dostat.

motherhood270

 

2.KARTA:

Potřebuju najít prostor, kde se budu cejtit jako milovaný miminko, který cejtí bezpečí a bezpodmínečnou lásku, který může úplně důvěřovat, že se o něj svět postará.      

 

3.KARTA:pain240

Musím se naučit

přijmout bolest

a projít jí.

 

 

1cesta matky260

 

4.KARTA:

Naučím se vidět v každým všechny barvy duhy, vnímat posvátnost všeho stvoření a vidět věci, který jsou za formou.

Možná se vrátím domů nebo aspoň potkám bytosti odtamtud, který mi pomůžou dojít do středu a spojit se se světlem, který tam je.

 

 

Otázky, které můžete každé své kartě položit:

Kdo jsi?

Co mi přinášíš?

Co ode mne potřebuješ?

Je ještě něco, co bys mi chtěl/a v tuto chvíli sdělit?

Dokonce můžete svou kartu takto vyzpovídat, pokud budete chtít:

1. V čem jsi dobrá/ý?
2. Co tě rozesměje? Rozpláče?
3. Co tě rozčílí?
4. Z čeho máš strach? Čeho se bojíš ze všeho nejvíc?
5. Jak si představuješ nejví c naplňující věc, kterou bys mohl/a v životě dělat?
6. Kdy jsi vstoupil/a do mého života a jaký byl účel?
7. Jaká je tvá oblíbená barva a proč?
8. Oblíbené jídlo a proč?
9. Jak se rád/a oblékáš?
10. Jak si představuješ dokonalou dovolenou a proč?
11. Co si myslíš o mých (nejlepších přátelích, manželovi, dětech . . .)?
12. Koho v mém životě máš nejraději? A nejméně?
13. Co si myslíš o mé: práci, zdraví, životním stylu, účesu, koníčcích, přátelích, rodině, dětech,
finanční situaci, způsobu stravování, požívání alkoholu/drog?
14. Čeho by sis přál více? Méně??
15. Jak by vypadal dokonalý život?
16. Co je tvým posláním a účelem?
17. V co doufáš? O čem sníš?
18. Co děláš, když si tě nejsem vědom/á? Na čem pracuješ? Pro co/proč?
19. Co tě inspiruje?
20. Co bys ještě chtěl/a, abych věděl/a?

 

„Záměrem čtení SoulCollage® karet je poskytnout našim silným, osobním obrazům

možnost skutečně nahlas se vyjádřit k důležitým otázkám našeho života.

Obrázky dokáží obejít brebentění naší logické mysli a aktivovat hlubokou moudrost

naší duše, v níž můžeme nalézt naše intuitivní odpovědi, které pak mohou být vyjádřeny.

Dělat toto čtení v podporujícím kruhu menší skupiny lidí je obzvláště silné,

neboť Duše milují nechat se obejmout tichými svědky.“

~ Seena B. Frost

Indrova síť

Nekonečná síť vláken
táhne se vesmírem.
Vodorovné nitky leží v prostoru.
Svislé nitky v čase. A v každém překřížení
vláken je jedna bytost.
A každá bytost je jeden křišťálový korálek.
Velké světlo absolutní bytosti ozařuje
každou křišťálovou bytost a proniká jí.

A každá křišťálová bytost odráží nejen světlo
každého dalšího křišťálu v síti,
ale také každý odraz každého odrazu
v celém vesmíru.

 

“Já skutečně věřím, že tvorba SoulCollage® karet

a jejich sdílení ve skupinách přispívá dávkou pozitivní energie k vesmírné vibraci

a může pomoci lidským bytostem dojít ke změně paradigmatu.

Možná, že ji nedokážeme spatřit,

ale když obrátíme hlavu vzhůru k noční obloze,

dokážeme si snad připomenout existenci Indrovy Sítě a být uklidněni její nezměrností,

a, stejně jako jednotlivé drahokamy v síti,

budeme nadále tvořit a sdílet soucit, naději, humor, lásku.”

Seena Frost